Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI

ORAZ DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW

do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie oraz filii w Wiśle

na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. obywa się zgodnie Regulaminem Rekrutacji opracowanym na podstawie obowiązujących przepisów, będącym Załącznikiem nr 12 do Statutu Szkoły. REGULAMIN REKRUTACJI

Informacje szczegółowe dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie

Kandydaci do PSM I st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz:

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie):

dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres

– kandydaci chcący podjąć naukę w filii w Wiśle, mogą składać dokumenty osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres filii

– kwestionariusz dla kandydatów do PSM filii w Wiśle:

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie):

Kandydaci do PSM II st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz:

– świadectwo ukończenia PSM I st. (jeśli kandydat posiada)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej

– dokumenty można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 Zasady rekrutacji 2022-2023. pdf


NASZA OFERTA

KALENDARZ REKRUTACJI