REKRUTACJA

Lista osób przyjętych

do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. I. Paderewskiego
w Cieszynie oraz filii w Wiśle

rok szkolny 2021/2022

LISTA PRZYJĘTYCH

Kandydaci do PSM I st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE

dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
na adres szkoły psmcieszyn@ox.pl

– kandydaci chcący podjąć naukę w filii w Wiśle, wysyłają dokumenty na adres mailowy filii psmwisla@poczta.onet.pl

Kandydaci do PSM II st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– świadectwo ukończenia PSM I st. (jeśli kandydat posiada)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE 21-22

dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
na adres szkoły psmcieszyn@ox.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – POBIERZ