REKRUTACJA

Rok szkolny 2021/2022:

ZAPISY DO I STOPNIA SZKOŁY MUZYCZNEJ W CIESZYNIE ORAZ DO FILII W WIŚLE:

UWAGA! DODATKOWY TERMIN                     EGZAMINÓW WSTĘPNYCH DO I STOPNIA

Egzamin wstępny do I stopnia (dodatkowy termin)  do PSM w Cieszynie odbędzie się 27.05.2021 od godz. 14.00. 

Egzamin wstępny do I stopnia (dodatkowy termin)  do PSM w Wiśle odbędzie się 26.05.2021 od godz. 14.00. 

Prosimy o wysyłanie kwestionariuszy do I stopnia drogą mailową do 25.05.2021. Godzina egzaminu będzie podana indywidualnie każdemu kandydatowi telefonicznie. 

Kandydaci do PSM I st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE

dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
na adres szkoły psmcieszyn@ox.pl

– kandydaci chcący podjąć naukę w filii w Wiśle, wysyłają dokumenty na adres mailowy filii psmwisla@poczta.onet.pl

REKRUTACJA DO II STOPNIA:

Egzamin wstępny do II stopnia odbędzie się 2 czerwca 2021.

Prosimy o wysyłanie kwestionariuszy do II stopnia drogą mailową bądź przynoszenie do sekretariatu do 28.05.2021. Godzina egzaminu będzie podana indywidualnie każdemu kandydatowi telefonicznie. 

Kandydaci do PSM II st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– świadectwo ukończenia PSM I st. (jeśli kandydat posiada)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE-LEKARSKIE 21-22

dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
na adres szkoły psmcieszyn@ox.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – POBIERZ