REKRUTACJA

Rok szkolny 2021/2022:

ZAPISY DO I STOPNIA SZKOŁY MUZYCZNEJ W CIESZYNIE

ORAZ DO FILII W WIŚLE:

Kandydaci do PSM I st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
na adres szkoły psmcieszyn@ox.pl

– kandydaci chcący podjąć naukę w filii w Wiśle, wysyłają dokumenty na adres mailowy filii psmwisla@poczta.onet.pl

REKRUTACJA DO II STOPNIA:

Kandydaci do PSM II st. składają następujące dokumenty:

– kwestionariusz – POBIERZ DRUK

– 1 zdjęcie

– świadectwo ukończenia PSM I st. (jeśli kandydat posiada)

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (zaświadczenie ze względu na obecną sytuację dostarczyć można w późniejszym terminie). ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

dokumenty prosimy składać drogą MAILOWĄ
na adres szkoły psmcieszyn@ox.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 – POBIERZ