Pracownicy

DYREKCJA, KADRA KIEROWNICZA, NAUCZYCIELE,
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I i II ST. IM. I. PADEREWSKIEGO W CIESZYNIE
ORAZ FILII W WIŚLE

 

DYREKTOR SZKOŁY   –  mgr Sławomir Machała
e-mail:
Z-CA DYREKTORA – dr Anna Ostrowska
e-mail:
Z-CA DYREKTORA – mgr Jan Krysta
 

SEKCJA  INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH
I AKORDEONU

mgr Urszula Białek – fortepian
mgr Agata Adamczyk – fortepian
mgr Filip Bies

mgr Jakub Czekierda

– fortepian

– fortepian

mgr Beata Drzewiecka – fortepian
dr Marcin Jabłoński – akordeon
mgr Michalina Danecka – fortepian
mgr Anna Kielecka – fortepian
prof. Michał Korzistka

mgr Marta Kowalczyk-Podsiadły

– fortepian

– fortepian

lic. Anastazja Krehut – fortepian
mgr Ewa Krupa – fortepian
mgr Magdalena Kupczak – fortepian
mgr Anna Lenart – fortepian
mgr Joanna Lipowczan-Stawarz – fortepian
mgr Dagmara Pielech – fortepian
mgr Adam Potera – akordeon
mgr Zuzanna Pradela – akompaniament, fortepian
mgr Małgorzata Przybyła – akompaniament, fortepian
mgr Paweł Seligman – – organy
mgr Anna Skarbowska – fortepian
mgr Wacław Sroga – fortepian, improwizacja
mgr Piotr Sztwiertnia – akordeon
mgr Iwona Ulbrich – fortepian
mgr Weronika Wenglorz – fortepian
 

SEKCJA INSTRUMENTÓW

SMYCZKOWYCH I GITARY

mgr Jolanta Brandys – altówka, kierownik sekcji
mgr Piotr Chromiec – skrzypce
mgr Agnieszka Durlow – skrzypce
mgr Marta Gębicka – wiolonczela
mgr Piotr Góra – skrzypce
mgr Małgorzata Groborz – gitara
mgr Jan Krysta – gitara
mgr Krzysztof Lindert – skrzypce
mgr Barbara Litwiniuk – skrzypce
mgr Joanna Ludwik – skrzypce
mgr Elżbieta Machała – gitara
mgr Sławomir Machała – gitara
mgr Janina Nabe-Dużej – wiolonczela
mgr Sylwester Sośniak

mgr Katarzyna Wilmanowicz

mgr Adam Wójcik

– gitara

– skrzypce

– skrzypce

 

SEKCJA TEORII

mgr Grażyna Durlow – rytmika, kierownik sekcji
dr hab. Małgorzata Kaniowska – orkiestra smyczkowa, teoria muzyki
mgr Edyta Marciniak-Junga – teoria muzyki
dr Anna Ostrowska –  chór, teoria muzyki
mgr Krystyna Pelucha – teoria muzyki
mgr Adam Potera – teoria muzyki
mgr Witold Raszka – teoria muzyki
mgr Sylwester Sośniak – zespół jazzowy, improwizacja jazzowa
mgr Alina Welchar – teoria muzyki
mgr Ewa Wigezzi-Skałka – teoria muzyki
 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH I PERKUSJI

mgr Bartłomiej Kozina

mgr Dariusz Bury

– klarnet, kierownik sekcji

– perkusja

mgr Tomasz Gmyrek – saksofon
mgr Karolina Gniazdowska – waltornia
mgr Marek Ludwik – obój
lic. Artur Ociepka – klarnet
mgr Mariusz Oślizło – trąbka, zespół instrumentów dętych
mgr Joachim Paczyński – trąbka, Big band
lic. Kinga Patyk – klarnet
mgr Dorota Parzyk – flet
mgr Andrzej Piekorz – puzon, zespół instrumentów dętych
mgr Kazimierz Waliczek – saksofon
mgr Teresa Zięba-Janasik – flet
 

BIBLIOTEKA

 

–  mgr Małgorzata Skałka

ADMINISTRACJA
mgr Grażyna Jakubowska-Pelar – główny księgowy
Alina Kaleta – samodzielny referent d/s kadrowych
mgr Renata Żebrok – referent
mgr Anna Rucka-Grubska – referent d/s gospodarczych, kasjer, red.BIP
Alicja Soboszek – referent
Aleksandra Zięba – referent – filia w Wiśle
 

 

PRACOWNICY TECHNICZNI
mgr inż. Krzysztof Kasprzyński – informatyk
mgr Damian Kocur – korektor fortepianu
mgr Roman Matyja – korektor fortepianu
mgr Tomasz Żur

e-mail:

– Inspektor Ochrony Danych  Osobowych (IODO)
Rafał Cienciała
Maria Fuchs
Janina Gabryś
Piotr Janik
Renata Kupczak
Ksenia Mierzyńska

Irena Pyzia

Jolanta Raszka