Nieobecności nauczycieli

 

Zajęcia z ad. Witoldem Pieńkowskim w dniach 28.10-20.11.2020 nie odbędą się – fortepian.

Zajęcia z mgr Bronisławem Greniem w dniach 28-30.10.2020 nie odbędą się – klarnet.

Zajęcia z mgr Wioletta Koralewska w dniach 19-30.10.2020 nie odbędą się – waltornia

Zajęcia z mgr Anastazją Krehut w dniach 21-31.10.2020 nie odbędą się – fortepian

Zajęcia z mgr Marcinem Jabłońskim w dniach 26-29.10.2020 nie odbędą się – akordeon

Zajęcia z mgr Anną Skarbowską w dniach 28.10-03.11.2020 nie odbędą się – fortepian