Nieobecności nauczycieli

Zajęcia z mgr Aliną Welchar w dniu 22.10.2021 nie odbędą się – teoria.

Zajęcia z mgr Anną Skarbowską w dniach 19-22.10.2021 nie odbędą się – fortepian.

Zajęcia z mgr  Marcinem Jabłońskim w dniach 18-21.10.2021 nie odbędą się – akordeon.

Zajęcia z mgr Dariuszem Bury w dniu 20.10.2021 nie odbędą się – perkusja.