Nieobecności nauczycieli

Zajęcia z mgr Edytą Marciniak-Junga w dn. 09-12.03.2021 nie odbędą się – teoria.

Zajęcia z mgr Pawłem Seligmanem w dn. 15-21.03.2021 nie odbędą się – organy.