KOMUNIKAT

Szanowni Państwo Pedagodzy, Rodzice i Uczniowie

W związku z wprowadzeniem obowiązku zdalnego nauczania od dnia 25 marca 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję uprzejmie, że zajęcia dydaktyczne dla uczniów naszej szkoły (indywidualne i grupowe) prowadzone będą poprzez platformę Office 365 A1.

Wszyscy użytkownicy dokonują rejestracji na stronie: www. platforma.office.com przy pomocy loginów przekazanych przez kierowników sekcji oraz nauczycieli przedmiotu głównego. Z platformy można korzystać poprzez komputer wyposażony w kamerę i mikrofon(np. zwykły laptop) Istnieje także możliwość zainstalowania aplikacji na smartfonach. Tam też znajdują się wszystkie materiały i zadania dla uczniów.

Uwzględniając wyjątkowe warunki pracy, proszę Państwa Pedagogów o roztropność i umiar w zadawaniu ilości materiału, biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. Liczę na rozwagę w ocenianiu z uwzględnieniem warunków i wysiłku uczniów. Jednocześnie apeluję do Rodziców o wieloaspektowe wsparcie działań edukacyjnych podejmowanych przez naszą szkołę. Proszę też o daleko posuniętą wyrozumiałość, gdyż zaistniała sytuacja jest dla nas wszystkich skrajnie wyjątkowa i każdego dnia staramy się doskonalić metody pracy.

Nauczyciele są zobowiązani na podstawie wchodzącego dziś w życie Rozporządzenia MEN do prowadzenia zajęć i dokumentowania ich przebiegu w dzienniku lekcyjnym.

Przypominam również, że w związku z zaistniałą sytuacją praca zdalna, w tym z danymi osobowymi, jest dozwolona przy zachowaniu wszystkich obowiązujących procedur.

Informuję także, iż administracja szkoły również pracuje w systemie zdalnym – sama szkoła jest nieczynna i obecnie nie ma możliwości wejścia na teren budynku – np. w celu zabrania pozostawionych rzeczy osobistych lub materiałów dydaktycznych.

W sprawach wyjątkowo pilnych proszę o kontakt mailowy z sekretariatem: psmcieszyn@ox.pl

Mając nadzieję na szybki powrót do szkoły, pozostaję z życzeniami zdrowia dla całej społeczności szkolnej.

Sławomir Machała

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.