Kalendarz roku CEA

Rok szkolny 2021/2022

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe:

 • 17 – 30 stycznia 2022 r.
  województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
  województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
 • 14 – 27 lutego 2022 r.
  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

7. Egzamin ósmoklasisty – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

8. Egzamin maturalny – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

9. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury – w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

10. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: 22 czerwca 2022 r.

11. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

12. Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

Kalendarz został ustalony na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2199 z późn. zm.)

oraz ustaleń wynikających z kalendarza roku szkolnego opublikowanego na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022)