Kalendarz roku CEA

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe:

13 – 26 stycznia 2020 r.
  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10 – 23 lutego 2020 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: 24 czerwca 2020 r.

6. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.

8. Egzamin maturalny – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

9. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury – w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

11. Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

12. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.