Pracownicy

DYREKCJA, KADRA KIEROWNICZA, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II ST. IM. I. PADEREWSKIEGO W CIESZYNIE ORAZ FILII W WIŚLE

 

DYREKTOR SZKOŁY   –  mgr Sławomir Machała
e-mail: psmcieszyn@onet.eu
Z-CA DYREKTORA – mgr Katarzyna Kamińska
e-mail: kasia.kaminska.psmcieszyn@onet.eu
KIEROWNIK FILII PSM W WIŚLE – mgr Cezary Drzewiecki
SEKCJA FORTEPIANU I AKORDEONU
mgr Urszula Białek – fortepian, kierownik sekcji
mgr Filip Bies – fortepian
mgr Beata Drzewiecka – fortepian
mgr Cezary Drzewiecki – fortepian
mgr Danuta Gociek – fortepian
mgr Danuta Heczko – fortepian
mgr Marcin Jabłoński – akordeon
mgr Katarzyna Kamińska – fortepian
mgr Anna Kielecka – fortepian
mgr Agnieszka Klimasara – fortepian
mgr Anastazja Krehut – fortepian
mgr Ewa Krupa – fortepian
mgr Anna Lenart – fortepian
mgr Joanna Lipowczan-Stawarz – fortepian
ad. Witold Pieńkowski – fortepian
mgr Małgorzata Przybyła – akompaniament
mgr Paweł Seligman – organy klasyczne
mgr Wacław Sroga – fortepian
mgr Piotr Sztwiertnia – akordeon
mgr Iwona Ulbrich – fortepian
SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH I GITARY
mgr Joanna Majcherczyk – wiolonczela, kierownik sekcji
mgr Jolanta Brandys – altówka
mgr Piotr Chromiec – skrzypce
mgr Agnieszka Durlow – skrzypce
mgr Mirosław Franczak – gitara
mgr Piotr Góra – skrzypce
mgr Małgorzata Groborz – gitara
mgr Izabela Jamróz – skrzypce
mgr Paweł Jureczko – gitara
mgr Barbara Litwiniuk – skrzypce
mgr Joanna Ludwik – skrzypce
mgr Elżbieta Machała – gitara
mgr Sławomir Machała – gitara
mgr Janina Nabe-Dużej – wiolonczela
mgr Wanda Przybyla

mgr Anna Wieczorek-Talik

 

 – skrzypce

– skrzypce

 

SEKCJA TEORII, RYTMIKI
mgr Grażyna Durlow – rytmika, kierownik sekcji
mgr Dagmara Dudziak – teoria muzyki
mgr Edyta Marciniak – teoria muzyki
mgr Krystyna Pelucha – teoria muzyki
mgr Zuzanna Pradela – chór
mgr Witold Raszka – teoria muzyki
mgr Wioleta Stronczek – chór
mgr Alina Welchar – teoria muzyki
mgr Ewa Wigezzi-Skałka – teoria muzyki
mgr Ewa Wójtowicz – teoria muzyki
 

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH
mgr Teresa Zięba-Janasik – flet, kierownik sekcji
mgr Edyta Bogdan – flet
mgr Tomasz Gmyrek – saksofon
mgr Bronisław Greń – klarnet
mgr Magdalena Kania-Łakomik – flet
mgr Bartłomiej Kozina – klarnet
mgr Wioletta Koralewska – waltornia
mgr Marcin Krywult  – fagot
mgr Marek Ludwik – obój
mgr Marcin Majcher – saksofon
ad. Jerzy Mazak – klarnet
mgr Mariusz Oślizło – trąbka
mgr Joachim Paczyński – trąbka
 mgr Dorota Parzyk – flet
 mgr Andrzej Piekorz – puzon
 

BIBLIOTEKA

 

–  mgr Beata Czernik

ADMINISTRACJA
mgr Renata Badura-Sikora – specjalista d/s administracyjnych
mgr Grażyna Jakubowska – referent
Alina Kaleta – samodzielny referent d/s kadrowych
Teresa Oleksa – główny księgowy
mgr Anna Rucka-Grubska – referent d/s gospodarczych, kasjer, red.BIP, ABI
Alicja Soboszek – referent
Aleksandra Zięba – referent –  filia w Wiśle
mgr Eliza Żurowska – referent d/s finansowych
 

 

PRACOWNICY TECHNICZNI
Adam Barwiński
Maria Fuchs
Janina Gabryś
Piotr Janik
Renata Kupczak
mgr Roman Matyja – korektor fortepianu
Irena Pyzia
Halina Rucka
Jolanta Raszka