Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna w Cieszyniearticles

con_address  ul. Zamkowa 3, Cieszyn, 43-400, Polska
emailButton  E-mail: psmcieszyn@ox.pl
con_tel  Telefon: 33 851 28 77
con_fax  Faks: 33 852 01 38
con_info  http://psmcieszyn.ox.pl

NIP PSM: 548 – 10 – 72 – 428,  REG. 000280560

Konto bankowe szkoły „Dochody własne” oraz wypożyczenie instrumentu: 

NBP O/Katowice 29 1010 1212 0001 4313 9134 0000

Konto Rady Rodziców : Bank Spółdzielczy O/Cieszyn 95 8113 0007 2001 0041 8108 0001

 

Inspektor ochrony danych: Jakub Salamon (kontakt: psmcieszyn@ox.pl)

 

Państwowa Szkoła Muzyczna Filia w Wiśle

con_address  ul. 1 Maja 66, 43 – 460 Wisła, Polska
con_tel  Telefon/fax: 33 855 13 07
emailButton  E-mail: psmwisla@poczta.onet.pl