Remonty PSM

2015

Zakup wyposażenia do wyremontowanych wnętrz Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w kwocie 185.000,00 (słownie: stoosiemdziesiątpięćtysięcyzłotych) w 2015 roku zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego – „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało w 2014 r. Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie środki finansowe w wysokości 3.012.000,00 zł (sł. trzymilionydwanaścietysięcyzłotych) na modernizację budynku szkoły – Etap I, podetap F oraz Etap III.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2013

W 2013 roku otrzymano od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”.

W 2013 roku otrzymano również środki finansowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe z tytułu modernizacji budynku szkoły – Etap II, podetap BCDE w kwocie 3.263.000,00 zł.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

 2012

W grudniu 2012 zakończył się remont części budynku szkoły. Remont kapitalny wnętrza budynku

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie – Etap I,

podetap A, B, C, D, E został dofinansowany ze środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w kwocie 350.000,00 zł . (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł.)

MKiDN

———————————————————————————————————————————————

2011

W 2011 roku przeprowadzono remont kapitalny wnętrza budynku szkoły – roboty budowlane związane z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie.

Powyższe prace dofinansowano ze środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 298.618,19 zł, za co Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————

2010

W 2010 roku przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie – Etap I, Podetap 1.

Powyższe prace zrealizowano z udziałem środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300 tysięcy złotych, za co Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2008

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, słaboprądowych i sygnalizacji pożaru w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w roku 2008 zostało dofinansowane ze środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 250 000,00 zł.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2006-2007

W 2006 roku w szkole przeprowadzono następujące prace remontowe: wymiana części stolarki okiennej, remont fragmentu dachu oraz kompletną dokumentację remontową wnętrza budynku szkoły. Realizacja powyższych prac nastąpiła dzięki dotacji   Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” w wysokości 300.000 złotych oraz dzięki środkom   Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w wysokości 230.000 złotych i tym instytucjom Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

cea logo

W 2007 roku  przeprowadzono prace remontowe   części elewacji   zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej .

Realizacja powyższych prac nastąpiła dzięki dotacji   Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w wysokości 180 tysięcy złotych.

MKiDN

Ten wpis został opublikowany w kategorii O szkole. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.