Monthly Archives: Grudzień 2013

Remonty PSM

  2015 Zakup wyposażenia do wyremontowanych wnętrz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie w kwocie 185.000,00 (słownie: stoosiemdziesiątpięćtysięcyzłotych) zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu…