Monthly Archives: Wrzesień 2013

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.I. Paderewskiego w Cieszynie należy do najstarszych szkół muzycznych w Polsce, a jej wychowawcze, artystyczne i kulturotwórcze oddziaływanie przynosi wielorakie korzyści całemu przygranicznemu regionowi. Historia szkoły sięga roku…

NIEOBECNOŚCI NAUCZYCIELI

Nieobecności nauczycieli W dniu 22.01.2018 nie odbędą się zajęcia z Małgorzatą Przybyłą – fortepian W dniu 18.01.2017 ( czwartek ) nie dobędą się zajęcia z Agnieszką Durlow – skrzypce