Author Archives: admin

Zapraszamy do szkoły

Rekrutacja – rok szkolny 2019/2020: Lista osób zakwalifikowanych do PSM I i II st. w Cieszynie i do Filii w Wiśle na rok szkolny 2019/2020 – pobierz PDF —————————————————————————————————————————————— REKRUTACJA DO I STOPNIA: Kandydaci do…

Remonty PSM

2015 Zakup wyposażenia do wyremontowanych wnętrz Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w kwocie 185.000,00 (słownie: stoosiemdziesiątpięćtysięcyzłotych) w 2015 roku zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu…

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.I. Paderewskiego w Cieszynie należy do najstarszych szkół muzycznych w Polsce, a jej wychowawcze, artystyczne i kulturotwórcze oddziaływanie przynosi wielorakie korzyści całemu przygranicznemu regionowi. Historia szkoły sięga roku…