ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2 września zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – filia w Wiśle o godz. 17.00, szkoła w Cieszynie  – godz. 15.00. Wypoczęci po wakacjach i z nowymi siłami zabieramy się do pracy 🙂 Życzymy wszystkim udanego nowego roku szkolnego !

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO została wyłączona

Lista osób przyjętych do PSM

Lista osób przyjętych do PSM I i II st. w Cieszynie i do Filii w Wiśle na rok szkolny 2019/2020 – pobierz PDF

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Remonty PSM

2015

Zakup wyposażenia do wyremontowanych wnętrz Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w kwocie 185.000,00 (słownie: stoosiemdziesiątpięćtysięcyzłotych) w 2015 roku zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego – „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało w 2014 r. Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie środki finansowe w wysokości 3.012.000,00 zł (sł. trzymilionydwanaścietysięcyzłotych) na modernizację budynku szkoły – Etap I, podetap F oraz Etap III.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2013

W 2013 roku otrzymano od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na zakup wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”.

W 2013 roku otrzymano również środki finansowe od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe z tytułu modernizacji budynku szkoły – Etap II, podetap BCDE w kwocie 3.263.000,00 zł.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

 2012

W grudniu 2012 zakończył się remont części budynku szkoły. Remont kapitalny wnętrza budynku

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie – Etap I,

podetap A, B, C, D, E został dofinansowany ze środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w kwocie 350.000,00 zł . (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł.)

MKiDN

———————————————————————————————————————————————

2011

W 2011 roku przeprowadzono remont kapitalny wnętrza budynku szkoły – roboty budowlane związane z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie.

Powyższe prace dofinansowano ze środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 298.618,19 zł, za co Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————

2010

W 2010 roku przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. Paderewskiego, ul. Zamkowa 3, w Cieszynie – Etap I, Podetap 1.

Powyższe prace zrealizowano z udziałem środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300 tysięcy złotych, za co Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2008

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, słaboprądowych i sygnalizacji pożaru w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w roku 2008 zostało dofinansowane ze środków   Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 250 000,00 zł.

MKiDN

———————————————————————————————————————————————-

2006-2007

W 2006 roku w szkole przeprowadzono następujące prace remontowe: wymiana części stolarki okiennej, remont fragmentu dachu oraz kompletną dokumentację remontową wnętrza budynku szkoły. Realizacja powyższych prac nastąpiła dzięki dotacji   Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” w wysokości 300.000 złotych oraz dzięki środkom   Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w wysokości 230.000 złotych i tym instytucjom Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania.

cea logo

W 2007 roku  przeprowadzono prace remontowe   części elewacji   zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej .

Realizacja powyższych prac nastąpiła dzięki dotacji   Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w wysokości 180 tysięcy złotych.

MKiDN

Opublikowano O szkole | Skomentuj

ABSOLWENCI

Absolwenci z lat (1994-2017):

Absolwenci PSM I stopnia – cykl 6-letnipobierz

Absolwenci PSM I stopnia – cykl 4-letnipobierz

Absolwenci PSM II stopniapobierz

 

Opublikowano O szkole | Skomentuj

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli

 

Rok szkolny 2002/2003 – pobierz

Rok szkolny 2003/2004 – pobierz

Rok szkolny 2004/2005 – pobierz

Rok szkolny 2005/2006 – pobierz

Rok szkolny 2006/2007– pobierz

Rok szkolny 2007/2008 – pobierz

Rok szkolny 2008/2009 – pobierz

Rok szkolny 2009/2010 – pobierz

Rok szkolny 2010/2011 – pobierz

Rok szkolny 2011/2012 – pobierz

Rok szkolny 2012/2013 – pobierz

Rok szkolny 2013/2014 – pobierz

Rok szkolny 2014/2015 – pobierz

Rok szkolny 2015/2016 – pobierz

Rok szkolny 2016/2017  pobierz 

Rok szkolny 2017/2018  pobierz 

Rok szkolny 2018/2019 – pobierz (stan na 18.06.2019)

Opublikowano Osiągnięcia uczniów i nauczycieli | Skomentuj

Historia szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.I. Paderewskiego w Cieszynie należy do najstarszych szkół muzycznych w Polsce, a jej wychowawcze, artystyczne i kulturotwórcze oddziaływanie przynosi wielorakie korzyści całemu przygranicznemu regionowi.
Historia szkoły sięga roku 1930, gdy po wielu staraniach z inicjatywy ówczesnego dyrektora Konserwatorium Muzycznego w Katowicach prof. F. Kulczyckiego powstała filia tej uczelni w Cieszynie, a kierował nią prof. J. Gawlas.
W 1934r. szkoła usamodzielniła się. Jej pierwszym dyrektorem został wielki entuzjasta muzyki prof. Jan Drozd, który właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Był prawdziwie oddanym i sumiennym dyrektorem, a także szczerym przyjacielem uczącej się w szkole młodzieży. Ten pedagog – skrzypek, odznaczający się wybitnym talentem organizacyjnym, przystąpił do pracy z niebywałą pasją i energią, tworząc w krótkim czasie w Cieszynie znaczący i ważny ośrodek kształcenia muzycznego. Sprowadził do Cieszyna wybitnych pedagogów i cenionych artystów muzyków. Z Ameryki przyjechał Aleksander Brachocki -uczeń I. Paderewskiego – i objął klasę fortepianu. Udało się również Janowi Drozdowi pozyskać dla cieszyńskiej szkoły świetnego artystę – skrzypka, Józefa Cetnera z Lwowskiego Konserwatorium, który objął stanowisko profesora w Śląskim Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, ucząc później w Cieszynie.
Niezwykle interesującym, ważnym i ciekawym zjawiskiem dla cieszyńskiej Szkoły Muzycznej był Bolesław Szabelski – już wtedy wybitny i ceniony kompozytor polski, który wykładał w Cieszynie harmonię i zarys kontrapunktu.
Historii muzyki i instrumentoznawstwa uczył dostojny i poważny dr Adam Mitscha, zaś zasady muzyki, formy i solfeż znakomicie prowadził metodą poglądową, niezrównany prof. Tadeusz Prejzner.
Zaangażowanie na wykładowców znakomitych pedagogów spowodowało już w pierwszych latach istnienia szkoły wysoki poziom nauczania. Dlatego też I.J. Paderewski osobiście wyraził zgodę, by szkoła przyjęła Jego Imię.
Nazwiska cenionych nauczycieli zaowocowały równie wspaniałymi nazwiskami uczniów szkoły, wśród których znajdują się osobistości niezwykle ważne dla polskiej kultury i Stanisław Hadyna (dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”), Jan Sztwiertnia (kompozytor), Karol Stryja (dyrygent, dyrektor Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach), Paweł Puczek (skrzypek, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach), kompozytorzy Andrzej Dziadek, Wiesław Cienciała. W 1947 roku szkoła uzyskała (po latach funkcjonowania w rozmaitych miejscach, nawet w prywatnym mieszkaniu dyr. Jana Drozda) nowe lokum – XVIII-wieczny Zamek Piastowski.Kolejnymi ważnymi datami w historii cieszyńskiej szkoły były:
rok 1950, w którym szkołę upaństwowiono,
rok 1954, w którym podjęto decyzję (na szczęście krótkotrwałą) o likwidacji Średniej SzkołyMuzycznej
rok 1976, w którym ponownie powołano do życia Szkołę Muzyczną II stopnia
rok 1993, w którym stworzono w Wiśle Filię PSM I stopnia.
Szkoła kształci uczniów w zakresie nauki gry na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, akordeon, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia, organy. W szkole II stopnia młodzież kształci się również w sekcji rytmiki. Najliczniejszymi sekcjami w szkole I st. są sekcje fortepianu i instrumentów smyczkowych. W szkole II st. najliczniej reprezentowane są instrumenty dęte. Rada Pedagogiczna liczy obecnie przeszło 60 nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych.
Kilka lat temu nawiązane zostały ściślejsze kontakty ze szkołą muzyczną w Czeskim Cieszynie. W 2001 roku cieszyńska szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą muzyczną w Brunszwiku ( Niemcy). Organizowane przesłuchania i konkursy dopingują młodzież do jeszcze większego wysiłku, by dorównać najlepszym. Do podniesienia poziomu wykonawczego w znacznym stopniu przyczyniają się organizowane przez szkołę koncerty. Najważniejsze z nich to doroczne Koncerty w Teatrze, gdzie występują najlepsi uczniowie szkoły oraz organizowany od 2012 roku Międzynarodowy Cieszyński Konkurs Skrzypcowy .
W chwili obecnego kryzysu, gdy wszędzie słychać utyskiwanie i obserwować można załamanie życia kulturalnego, Miasto Cieszyn, a w nim Szkoła Muzyczna, nieustannie rozbudowuje działalność kulturalną. Świadczą o tym fakty: powołanie Filii Szkoły w Wiśle, zakupienie nowych fortepianów koncertowych, gitar produkcji hiszpańskiej, instrumentów dętych, skrzypiec, organów kościelnych.
W ostatnim czasie wszystkie klasy do nauki przedmiotów teoretycznych wyposażone zostały w wysokiej klasy odtwarzacze kompaktowe, powstała bogata płytoteka kompaktowa. Zapraszani są na koncerty wybitni polscy artyści. Wszystko to jest możliwe dzięki sponsorom, którzy dostrzegają potrzeby rozwoju kultury w regionie. Osobne słowa szczerego podziękowania i uznania należą się Ministerstwu, któremu Szkoła Muzyczna podlega. Po zapoznaniu się z fatalnym stanem technicznym Zamku w Cieszynie, Ministerstwo Kultury wyasygnowało bardzo znaczące środki na ratowanie tego zabytkowego obiektu, w którym szkoła ma swoją siedzibę.
To wszystko pozwala nam spokojniej patrzeć w przyszłość, 80-letnia historia szkoły utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy potrzebni tu w Cieszynie.
Opublikowano O szkole | Skomentuj

ROZKŁAD ZAJĘĆ

Opublikowano O szkole | Skomentuj